Skuteczne oczyszczanie z zanieczyszczonych zawiesin

Imponującej jakości separatory substancji ropopochodnych wytwarza marka Ekoivent. Są to trwałe oraz niezawodnie działające urządzenia, sprawdzające się w licznych sytuacjach. Na przykład, w chwili oczyszczenia ścieków z myjni samochodowych lub w czyszczeniu zaolejonych ścieków deszczowych z parkingów. Nowoczesne urządzenia przepływowe zasilane są dopływem grawitacyjnym, a o ile jest potrzebne wypompowanie wody to buduje się pompownię z separatorem. Zasada działania separatorów substancji ropopochodnych podana jest na stronie.

Każdy wyrób jakim jest separator substancji ropopochodnych jest scharakteryzowany, a gdy kupujący zamierza zdobyć więcej informacji, to może skontaktować się z obsługą klienta. Głównym zadaniem separatorów jest oddzielanie substancji ropopochodnych od wody przed wpłynięciem do kanalizacji. Oczyszczanie odbywa się z wykorzystaniem procesu koalescencji i rozdziału ciał stałych. W efekcie przepływu ścieków przez specjalnie dopasowane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe połączą się w większe skupiska.

Dojdzie wówczas do flotacji substancji ropopochodnych oraz gromadzenia się na powierzchni zwierciadła wody. Oczyszczany strumień poprzez zasyfonowany kanał odpływa z maszyny. Separatory zapobiegają zanieczyszczeniu zbiornika, bo po przekroczeniu podanego poziomu gęstości automatycznie zamyka się w nich odpływ nominalny. Stopień oczyszczania ścieku przy przepływie nominalnym jest dopasowany do wymogów specyfikacji technicznej PN – EN 858, a także z obowiązującymi przepisami prawa.

Dlatego klienci nie muszą się obawiać i śmiało mogą inwestować w takie urządzenie. Modeli separatorów jest kilka, co oznacza, że każdy ma okazję dobrać ten, jaki spełnia jego oczekiwania powiązane z użytkowaniem. Niektóre z nich posiadają obejście burzowe, co zwiększa przepustowość nominalną. Znaczy to, że w przypadku intensywnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłucze powierzchnie zaolejone i jest ona natychmiast oczyszczana w separatorze. Natomiast pozostała część wód po spiętrzeniu skierowana jest wprost do odbiornika, omijając separator. Takie modele dedykowane są tylko do kanalizacji opadowej.

Dodaj komentarz