Działalność komornika sądowego Dariusza Markockiego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie

Prosperowanie komornika sądowego Dariusza Markockiego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie jest rzetelna oraz zalicza się do wysoce efektywnych. Dane w temacie obszaru działania, adresu, rachunku bankowego oraz godzin otwarcia kancelarii można wyszukać na stronie internetowej. Zaprezentowany https://komornikmarkocki.pl ma uprawnienia do poprowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciw dłużnikom z całościowego obszaru właściwości apelacji katowickiej.

Dariusz Markocki zajmuje się prowadzeniem postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, mających na celu zrealizowanie tytułów wykonawczych takich jak: egzekucja świadczeń pieniężnych, egzekucja świadczeń niepieniężnych, zabezpieczenie roszczeń, doręczenia na zarządzenie Sądu, protokół stanu faktycznego, nadzór nad licytacją. W nawiązaniu do informatyzacji postępowania egzekucyjnego komornik w Mikołowie zazwyczaj posługuje się systemami spersonalizowanymi. Usprawnią one nie tylko pracę kancelarii, ale też ułatwią kontakt z zainteresowanymi.

Dariusz Markocki zgodnie z przepisami z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z całego obszaru całego województwa śląskiego. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika, a zaprezentowany postrzegany jest za bardzo skutecznego. Wyjątkiem w obszarze działalności są sprawy: o egzekucję z nieruchomości, wydania bądź wprowadzenia w posiadanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń z osób i rzeczy a także sprawy w jakich przepisy o egzekucji nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Precyzyjny opis obszaru działania razem z wskazanymi miastami umieszczony jest na witrynie internetowej. Na stronie podawane są również wiadomości w temacie RODO, a więc polityki ochrony danych osobowych w mikołowskiej kancelarii. Każda osoba, która skorzysta z usług Dariusza Markockiego zaznacza, że wyraźnie zmniejsza się u niej poziom stresu podczas egzekucji.

Dodaj komentarz