Gdy nie znamy prawa – asysta prawna

Rodziciele na ogół pragnęliby dla swoich dzieci kariery sądowej. Niemniej jednak jednocześnie w naszym kraju zaufanie do prawników non stop maleje. Dotyczy to również adwokatów, choć kiedyś pośród zawodów prawniczych cieszyły się największym zaufaniem. Wynikało to z faktu, że adwokaci łączyli się z obrońcami opozycjonistów, co wywierało do nich sympatię. Po zmianach konstytucyjnych spostrzegamy to właśnie dzięki mediom, że adwokaci bronią nie zawsze znanych osób publicznych. Prawnik wspomaga niemniej jednak konsumentowi w imię prawa, według jakiego każdy ma do takiej obrony prawo, bez względu od własnego stosunku do popełnionego przez niego czynu.

Chociaż każdy prawnik ma obowiązek przestrzegać zasad etyki adwokackiej zawartej w Kodeksie Etyki Adwokackiej, to jednak nie wystarcza, żebyśmy im ufali. Kodeks ten powiada przejrzyście, że stosunek klienta oparty jest na zaufaniu oraz adwokat powinien zakończyć współpracę z kontrahentem jeżeli ten stracił to zaufanie. Atrakcyjne, ilu adwokatów istotnie zdecyduje się to robić w takiej sytuacji? Starożytni jak mieli w tym wypadku rację. Nieznajomość prawa standardowo szkodzi, bo nie jest żadnym wyjaśnieniem, kiedy popełni się czyn niedozwolony, stojący w sprzeczności z jakimś aktem prawnym. Nie sposób jednak zaznajomić całego prawa obowiązującego w danym kraju. Również prawnicy specjalizują się w wyznaczonych jego dyscyplinach. I tak nawet adwokat rozwód Łódź skupia się czy też na rozporządzeniach prawa karnego, czy też na sprawach rozpatrywanych przez sądy rodzinne i tak dalej.

Zwykłemu człowiekowi niezmiernie łatwo wejść w konflikt z prawem, bowiem, jak wspomniałam, gąszcz przepisów będzie w zasadzie nie do ogarnięcia. Kiedy tak właściwie już tak się zdarzy bezsprzecznie warto poszukać pomocy kogoś takiego, jak adwokat. Nie tylko pomoże nam w pełni zrozumieć problem, w jakim się znaleźliśmy, lecz może sprawnie przeprowadzić nas przez meandry ewentualnego procesu karnego. Koszt, jaki to za sobą niesie oraz tak może być o wiele niższy, niż bez takiego fachowego wsparcia. Adwokat może przydać się nam w najmniej wyczekiwanym momencie. Warto znać prawo w miarę możliwości. Jednak warto również uwierzyć fachowcowi, kiedy już zajdzie taka potrzeba.

Dodaj komentarz