Ile trwają studia? Zwieńczenie nauki pracą licencjacką lub też doktorską

Jeszcze do niedawna dominowało przekonanie, że osoba z wyższym wykształceniem powinna zdołać pochwalić się uzyskanym tytułem magistra. W dzisiejszych czasach jednak, po wpisaniu podziału studiowania na dwa etapy, wiele osób decyduje się na zwieńczenie swojej edukacji na poziomie licencjata, zakładając, że będzie zajmować się konstruowaniem prywatnej kariery zawodowej, a na studia magisterskie wróci być może następnie. Oczywiście ciągle są osoby, które decydują się na studia magisterskie od razu. Czasem niemniej jednak wybierają gruntownie inny kierunek, by w trakcie całego procesu studiowania uzyskać wiedzę z rozległego zakresu oraz móc pochwalić się zdobytym wykształceniem w dwóch rozmaitych dyscyplinach.

Rzecz jasna z punktu widzenia młodego człowieka sytuacja ta jest idealna. W ciągu pięciu lat studiów ma on szansę ukończenia dwóch kierunków. Taką praktykę stosują na przykład młodzi praktykanci żurnalistyki, którzy najpierw zdobywają tytuł licencjata z zakresu politologii, socjologii lub też polonistyki czy kulturoznawstwa, a następnie kontynuują naukę na studiach typowo redaktorskich – w korekcie prac pomogą profesjonaliści z usługi korektorskie. Bo wypada tutaj zaznaczyć, że obecnie w znacznej większości przypadków studia magisterskie trwają jedynie dwa lata, w czasie których wypada uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów mających przede wszystkim poszerzyć ogólną wiedzę w danej dziedzinie oraz w takich, jakie pozwalają na rozwijanie własnych, nieraz niezmiernie wąskich zainteresowań. Najistotniejsze podczas studiów magisterskich jest bezsprzecznie seminarium. To specyficzny rodzaj zajęć, jaki odbywa się w mniejszych niż sztampowe, dwudziestokilkuosobowe, grupach.

Na początku seminarium, każdy z jego uczestników wybiera sobie konkretny temat, który w ciągu całych studiów magisterskich pragnie zgłębiać. Później podczas olejnych spotkań prezentuje wyniki swojej pracy, by na koniec skonstruować na ich podstawie pracę magisterską. Studia magisterskie bezsprzecznie kończą się tak oznaczaną obroną pracy. Ocena studiów jest rezultatem oceny pracy, obrony i średniej ocen zdobytych z pojedynczych egzaminów zdawanych w trakcie studiów.

Dodaj komentarz