Kim jest dłużnik oraz wierzyciel? Poznaj własne prawa

Specjalność windykacyjna jest coraz popularniejsza. Nowo powstałe firmy nie funkcjonują już na starych zasadach, które przysporzyły windykatorom tak wielu wrogów. Aktualnie stosowana jest zwłaszcza miękka windykacja, która jedynie w nadzwyczajnych przypadkach przechodzi w windykacje twardą. Rynek wierzytelności jest bardzo pojemny, w takim razie windykatorzy muszą zabiegać o klientów. W ten sposób popularne stały się firmy funkcjonujące na zasadach europejskich korporacji windykacyjnych. Do ich dyspozycji pozostają windykatorzy telefoniczni, tzw. call centers. Poza tym w siedzibach funkcjonują centra obsługi konsumenta, komórki obsługi korespondencji.

Modna jest również współpraca z kancelariami prawnymi. I oczywiście posiadanie w ofercie rad oraz usług prawnika odróżnia oryginalne firmy od starych. Szablonowe formy windykacji w szeregu przypadków przeciwważyły na granicach prawa, a nawet ją naruszały. Z tego powodu fach windykatora jednoczony był jeszcze gorzej niż zawód komornika. Na szczęście dzisiaj takie firmy pomału odchodzą do lamusa, a konsumenci coraz to rzadziej przystępują do oryginalnych korporacji z rezerwą. Wierzyciel ma pełne prawo do żądania od dłużnika spłacenia powstałych należności. Jest to roszczenie, którego rozmaite rodzaje powstają w różnych okolicznościach – więcej na windykator. Najpopularniejszym jest roszczenie windykacyjne, jakie powstaje w czasie żądania zwrotu długu.

Powiada się o takim roszczeniu, że jest niezaskarżalne, bo wierzyciel ma prawo domagać się zwrotu długu. Innym rodzajem jest tzw. roszczenie negatoryjne. Chodzi w nim o żądanie przywrócenia, np. zawłaszczonego mienia. Poza tym istnieje roszczenie o zaniechaniu, np. zakłócania ciszy nocnej lub bezprawnego korzystania z rzeczy należącej do innego człowieka. Co istotne oba roszczenia mają zakres bezwzględny. Jeżeli chodzi o roszczenia negatoryjne, jakich przedmiotem jest nieruchomość, nie ma mowy o przedawnieniu. Są także roszczenia posesoryjne, w jakich żąda się przywrócenia stanu faktycznego lub poprzedniego. Taki rodzaj prawnej ochronny posiadania ma charakter tymczasowy i po upływie pewnego okresu wygasa. Powodem takiego stanu rzeczy jest rozstrzyganie o stanie posiadania, a nie o niemal do przedmiotowej rzeczy.

Dodaj komentarz