Kim jest mecenas i kiedy ma prawo pomóc?

Adwokat na ogół posiada upoważnienia nadane mu przez osobę, której interesów broni za pośrednictwem wyśmienitego upoważnienia na piśmie, lub ewentualnie złożonego apud acta, inaczej przez stawiennictwo w sądzie. W ten sposób adwokaci są w stanie reprezentować swoich kontrahentów na rozprawie oraz w innych postępowaniach prawnych oraz administracyjnych. Wykonywanie zawodu mecenasa opiera się na zasadzie wolności oraz niezależności. Zasady zaufania oraz dobrych stosunków dostosowują stosunki między konsumentem a adwokatem, które to podlegają tajemnicy zawodowej.

Prawnik jest zobowiązany wobec własnego konsumenta, i ma obowiązek kierować procesem w sposób świadomy odpowiedzialności społecznej, w jakiej się znajduje. Powinien wykonywać swoje powinności w sposób krytyczny i zrównoważony, co uwidocznia prawnik Bełchatów. Wszystko to ma na celu postępowanie pokoju cywilnego, bo jest on współpracownikiem systemów sądowych danego kraju. W zależności od kraju, prawnicy są zrzeszeni w rozmaitych stowarzyszeniach.

W co niektórych krajach istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z porad prawnych dla osób niemogących sobie pozwolić na adwokata. Tradycyjnie, prawnicy wykonywali swój zawód indywidualnie bądź też w drobnych grupach. W Stanach Zjednoczonych, pod koniec XIX wieku, zaczęły się łączyć większe grupy. Tendencja ta prędko przedarła się do Europy, a potem do pozostałych krajów; co sprawiło duży rozwój tego zawodu. Jako ulubiony przykład, wolno wspomnieć o Francji, gdzie nawet dziś, z nielicznymi wyjątkami, adwokaci pracują sami bądź w małych grupach.

Ogólnie rzecz biorąc istnieje kilka sposobów, w jakich mecenasi się organizują. Pierwsza forma organizacyjna polega na tym, że wykonują zawód sami bądź też w małych grupach. Drugi sposób polega na tym, że adwokaci dzielą ten sam budynek oraz razem opłacają koszty jego utrzymania. Trzecią formą, niezależnie od wybranej struktury korporacyjnej, są kancelarie prawne, w jakich na ogół skupia się najogromniejsza część adwokatów, jacy wykonują znaczącą pracę na rzecz kraju, firm, rządu i osób. Z innej perspektywy, można powiedzieć, że kancelarie prawne dzielą się na małe, średnie i duże.

Dodaj komentarz