Notariusz – kiedy tak właściwie może pomóc?

Nie sposób odżegnać się od skorzystania z usług, jakie oferuje rejent – niektórzy z jego pomocy korzystają więcej, drudzy z kolei. Z całą pewnością najczęściej styczność mają ci, którzy dużo nabywają bądź sprzedają nieruchomości – wtedy notariusz koniecznie musi uczynić wpis do księgi wieczystej, którą posiadać musi każdy dom. Oprócz tego, pod jego opieką podpisywanych jest wiele aktów, które mają moc ustawową, czego dowodem jest pieczęć rejenta, posiadający godło państwowe. Wśród umów, jakie nie powinny być zawarte bez udziału rejenta możemy wymienić na przykład intercyza przedmałżeńska a także darowizny.

Notariusz jest obecny przy podpisywaniu umów pomiędzy wspólnikami biznesowymi, sprawuje pieczę nad wekslami czy czekami, a także zaświadcza ostatnie wole czy darowizny – tylko w takich przypadkach akty te będą uznane przez sąd w rozmaitych rozprawach. Mając na względzie wielką odpowiedzialność, jaka wisi nad notariuszem, nie wszyscy możemy sprawować ten zawód – potrzebne jest zaliczenie prawniczych studiów oraz odbycie odpowiedniej praktyki. Zawód rejenta nie bez powodu uważany jest za jeden z najbardziej godnych zaufania oraz prestiżowych. Z uwagi na ogromną wagę dokumentów, jakimi się opiekuje, nad przedstawicielami tego zawodu ciąży mnóstwo zobowiązań, są oni również poddawani wielu kontrolom – główny nadzór nad ich działalnością wykonuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Notariusz najczęściej łączony jest przede wszystkim z wpisami do ksiąg wieczystych, z tego również powodu każdy nabywający lub sprzedający nieruchomość zobowiązany jest odwiedzić jego biuro – takiego wpisu może przecież dokonać tylko rejent – sprawdź notariusz-legionowo.com.pl. Oprócz tego, mnóstwo innych aktów moc ustawową posiada jedynie w tym wypadku, gdy znajduje się na nich pieczęć notariusza – chodzi w tym momencie między innymi o testamenty, umowy pomiędzy wspólnikami w interesach oraz małżonkami – również te w jakich mowa o podziału wspólnego majątku. Notariusz opiekuje się także wszystkimi sygnatariuszami połączonymi papierami wartościowymi, jak na przykład weksle oraz obligacje – troszczy się o to, żeby ich interesy były zapewnione w takim samym stopniu.

Komentarze do publikacji

Dodaj komentarz